Notice and Takedown Policy of kpopkids

Som en online-säljare fungerar kpopkids.net i god tro och har utvecklat en stark Notice and TakedownPolicy för att skydda tredje parts och konsumenters immateriella rättigheter (IPR). Det är vår uttalade policy att svara på tydliga meddelanden om påstådd överträdelse av immateriella rättigheter. Eftersom ägare av immateriella rättigheter slutligen är ansvariga för att skydda sin egen immateriella äganderätt och kpopkids.net inte är en juridisk expert på immateriella rättigheter, behöver vi din hjälp för att identifiera vad du tror kan utgöra en kränkning av dina IP-rättigheter. Den här sidan beskriver informationen som ska presenteras i ett meddelande.

Vänligen notera:

Eventuella felaktigheter och felaktigheter i ditt meddelande om huruvida material eller verksamhet bryter mot kan utsätta dig för ansvar och skador. Domstolar har funnit att du måste överväga IP-försvar, begränsningar eller undantag innan du skickar ett meddelande. Om du är osäker på meningen med denna policy, kontakta en advokat för ytterligare förtydligande.

Om du tror på att en immateriell rättighet har kränkts på kpopkids.net kan du skicka ett uttalande om påstådd IP-överträdelse. Detta uttalande måste tydligt innehålla alla följande uppgifter:

● Den immateriella ägarens fullständiga namn

● Namnet på det företag du representerar)

● Din adress (inklusive stad, stat och postnummer)

● Din kontaktadress och telephone nummer

● En detaljerad och fullständig beskrivning av de immateriella rättigheter som du hävdar bryts

● En förklaring av den påstådda överträdelsen och dess plats på kpopkids.net-webbplatsen

● En deklaration om att du har en trovärdig tro på att en immateriell rättigheter har kränkts

● Ett påstående om att informationen i ditt meddelande är korrekt så vitt du vet

● En deklaration om att du kommer att ersätta kpopkids.net från / mot eventuella fordringar, förluster, skulder, kostnader och utgifter (inklusive rimliga advokatavgifter) som kpopkids.net kan medföra i samband med begränsningen av kontot som identifieras i detta meddelande

Observera att det här e-postmeddelandet endast ska användas för juridiska problem och inte för några problem före försäljning, orderföljning eller efter försäljning. För dessa problem, kontakta oss via vår Supportcenter, våra representanter hjälper dig mer än gärna.