Πολιτική ανακοίνωσης και λήψης των kpopkids

Ως πωλητής στο διαδίκτυο, το kpopkids.net ενεργεί με καλή πίστη και έχει αναπτύξει μια ισχυρή ανακοίνωση και πολιτική λήψης για να προστατεύσει τα αντίστοιχα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (ΔΠΙ) τρίτων μερών και καταναλωτών. Είναι δηλωμένη πολιτική μας να ανταποκρινόμαστε σε σαφείς ειδοποιήσεις για υποτιθέμενη παράβαση των ΔΔΙ. Καθώς οι ιδιοκτήτες πνευματικής ιδιοκτησίας είναι τελικά υπεύθυνοι για την προστασία της δικής τους πνευματικής ιδιοκτησίας και το kpopkids.net δεν είναι νομικός εμπειρογνώμονας σε θέματα δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας για να εντοπίσετε τι πιστεύετε ότι ενδέχεται να παραβιάσει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Αυτή η σελίδα περιγράφει τις πληροφορίες που πρέπει να παρουσιάζονται σε μια ειδοποίηση.

Παρακαλώ σημειώστε:

Οποιεσδήποτε ψευδείς δηλώσεις και ανακρίβειες στην ειδοποίησή σας σχετικά με το αν ένα υλικό ή μια δραστηριότητα παραβιάζει μπορεί να σας εκθέσει σε ευθύνη και ζημιές. Τα δικαστήρια έχουν διαπιστώσει ότι πρέπει να λάβετε υπόψη σας αμυντικά, περιορισμούς ή εξαιρέσεις IP πριν στείλετε μια ειδοποίηση. Εάν δεν είστε βέβαιοι για την έννοια αυτής της πολιτικής, παρακαλείσθε να συμβουλευτείτε έναν πληρεξούσιο για περαιτέρω διευκρινίσεις.

Εάν έχετε καλή πίστη ότι ένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας έχει παραβιαστεί στο kpopkids.net, μπορείτε να υποβάλετε μια δήλωση σχετικά με φερόμενη παράβαση πνευματικής ιδιοκτησίας. Η δήλωση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει σαφώς όλες τις ακόλουθες πληροφορίες:

● Το πλήρες όνομα του κατόχου πνευματικής ιδιοκτησίας

● Το όνομα της εταιρείας που εκπροσωπείτε.

● Η διεύθυνσή σας (συμπεριλαμβανομένης της πόλης, του κράτους και του ταχυδρομικού κώδικα)

● Την ηλεκτρονική σας διεύθυνση επαφής και την τηλεφωνική σας διεύθυνσηne αριθμός

● Παραβιάζεται λεπτομερής και πλήρης περιγραφή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχυρίζεστε

● Μια επεξήγηση της υποτιθέμενης παράβασης και της τοποθεσίας της στην ιστοσελίδα kpopkids.net

● Δήλωση ότι έχετε καλή πίστη ότι το ΔΔΙ έχει παραβιαστεί

● Δήλωση ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στην ειδοποίησή σας είναι σωστές εξ όσων γνωρίζετε

● Δήλωση ότι θα αποζημιώσετε το kpopkids.net από / έναντι τυχόν αξιώσεων, ζημιών, υποχρεώσεων, εξόδων και εξόδων (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αμοιβών δικηγόρου) τις οποίες μπορεί να επιβάλει το kpopkids.net σε σχέση με τον περιορισμό του λογαριασμού που προσδιορίζεται στην παρούσα ειδοποίηση

Λάβετε υπόψη ότι αυτό το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για νομικά ζητήματα και όχι για θέματα προ της πώλησης, παρακολούθησης παραγγελιών ή μετά την πώληση. Για αυτά τα θέματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω του Κέντρο υποστήριξης, οι εκπρόσωποί μας θα χαρούν να σας βοηθήσουν εκεί ..